رزرو يک شب تور و اقامت هتل مورد تایید نمیباشد و در صورت رزرو ، هتل کنسل و هزینه مسترد نميگردد.سایر اعلانات