ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 02188996080 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش- بازار پانيذ- غرفه 153* تلگرام حسابداري 09331583021* artimanikish@gmail.com مراجعه نمایید.