راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به XBJ
دوشنبه 3 آذر 705,000
چهارشنبه 5 آذر 543,000
جمعه 7 آذر 543,000
شنبه 8 آذر 543,000
یکشنبه 9 آذر 543,000
دوشنبه 10 آذر 543,000
چهارشنبه 12 آذر 543,000
شنبه 15 آذر 625,000
دوشنبه 17 آذر 625,000
شنبه 22 آذر 625,000
دوشنبه 24 آذر 625,000
شنبه 29 آذر 625,000
دوشنبه 1 دی 625,000